Нови продукти

..........................................

..........................................

..........................................

Нова технология:

APOLLO7D

APOLLO7D

Описание

АЛАРМЕНА СИСТЕМА “APOLLO 7D” 7 зони, светеща клавиатура, мощна сирена, вграден телефонен дайлер, захранващ блок, изходи за СОТ

Купи

Цена: $0.00
Цената е с начислен ДДС
Брой:

Подробно описание

APOLLO 7D е процесорна алармена система със 7 зони, вграден телефонен дайлер и интерфейс за радио-СОТ. Комплектът включва кодова клавиатура и контролен панел с двойнобронирана сирена - 128 dB, захранващ блок 220 V и резервно захранване до 7.5 Аh.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1.Контролният панел има 7балансирани зони, с нормално затворени контакти.

2.Зони Nr. 1,3, 5 и 7 са с балансно съпротивление 5.1к, а Nr. 2,4 и 6 - 10к.

3.Зоните са със следното предназначение:

 • I-ва зона - за влизане със закъснително действие на алармата. При желание може същата да се ползува от клавиатурата.
 • II -ра зона - зависима - при задействане на I-ва зона - със закъснително действие, а при директно задействане - с мигновено действие.
 • III-та, IV-та, V-та, VI-та зони -с мигновено действие.
 • VII-ма зона - антисаботажна 24-часова зона./TAMPER зона/

4.Контролният панел и сирената имат тампер-защита към VII-ма зона.

5.Сирената е честотно управляема, с възможност за избор на един от четири вида звуков сигнал, посредством комбинациите от джъмпери J1 и J2. Същият звук се предава и от телефонния дайлер.

6.Алармен изход за СОТ, както и за допълнителни устройства и сирени.

7.Изход за СОТ - включено/ изключено състояние на системата.

8.Системата има икономичен режим на работа при отпадане на 220V - след 10 сек. загасва светодиода “Power”и подсветката на клавиатурата. В същия режим, ако системата е под охрана, клавиатурата светва при активиране на първа зона до спиране с валиден код.

9.Телефонният дайлер набира 4 телефонни номера (до 11 цифри) и предава 4 вида избираем звуков сигнал при аларма. /джъмпери J1 и J2/

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ

 • Мастер /главен/ код - за влизане в режим програмиране, както и за включване и изключване на системата;
 • Потребителски кодове - два броя - за включване и изключване на системата;
 • Програмиране закъснението по I-ва зона, както и включване на същата като гонг-зона;
 • Избор на режим “Auto Bypass” - системата автоматично снема от охрана зона задействувала последователно три пъти, като след изключване на системата на десния индикатор се изписва символа “F”, а на левия - номерата на снетите зони;
 • Програмиране на 4 телефонни номера за предаване на звуков сигнал при аларма;
 • Възможност за частично изключване на всички зони /без 24-h - Z7/;
 • Звукови сигнали за различните режими на работа;
 • Функция “PANIC” (HELP).
 • Памет за последното алармено събитие. APOLLO 7D има LED дисплей за индикация на режимите на работа и състояние на зоните, както и светодиоди, индикиращи “вземане под охрана” и захранване 220 V.

Контакти

Актуално

Най-продавани

 

..........................................

..........................................

..........................................

Продуктов каталог

Работи на Summer Cart